תקנון

 1. מבוא

1.1. החנות משמשת כקניון אלקטרוני לרכישת מוצרים על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל.
1.2. תנאי מוקדם לתוקף הרכישה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
1.3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך בחנות, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החנות, לכל דבר ועניין.
1.4. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
1.5. גלישה בחנות ו/או רכישת המוצר ו/או שירות המוצעים למכירה בו, מבטאת את הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון לפיכך אם אינך מסכים לחלק ו/או לכל תנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש בחנות. תנאי תקנון זה עשויים להשתנות מעת לעת והחנות שומרת על זכותה לעדכן ו/או לשנות אותם ו/או לבטלם, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
1.6. אנא הקפד להתעדכן בהוראות התקנון לפני כל רכישה בחנות.
1.7. השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בכל מקום אחר באתר נעשה מטעמי נוחות בלבד וכל מקום בתקנון זה ו/או באתר
בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
1.8. המכירה לא מיועדת למכירה סיטונאית ולא מיועדת למכירה חוזרת (קניית כמות מוצרים מהאתר לצורך מכירתם ללקוחות אחרים). החנות תהא רשאית לקבוע כי מכירה מסויימת הינה מכירה לסטונאים וכפועל יוצא, לבטל אותה ולא לכבד אותה.

 1. הזכאים להשתתף במכירות באתר

כל משתמש אשר ימלא אחר התנאים המצטברים המפורטים להלן רשאי להירשם לאתר על מנת לבקש רכישות:
2.1. המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. באופן בהיקף התואמים את הרכישות שביצע בפועל.
המשתמש מצהיר ומאשר כי הוא כשיר לביצוע הרכישות ורשאי  להתקשר בהן עם החנות. ככל שהמשתמש הוא קטין (מתחת לגיל 18) המשתמש מצהיר ומאשר כי הרכישה שהוא מבקש לבצע היא מסוג הפעולות שדרכם של קטינים בגילו לבצע ו/או שקיבל את הסכמת אפוטרופוס הטבעיים ו/או החוקיים לביצועה.
2.2. המשתמש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.
2.3. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי ישראלי, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
2.4 המשתמש הוא בעל תיבת דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

 1. המוצרים המוצעים באתר

  3.1. עבור כל מוצר או שירות המוצע למכירה מוצג ” דף מכירה” , דף המכירה כולל את שם המוצר או השירות המוצע למכירה, המחיר או השירות המוצע למכירה ומחיר המשלוח.
  3.2. התמונות המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד. ייתכנו הבדלים בין מראה ומפרט המוצר לבין התמונה. בכל מקרה של סתירה בין מראה המוצר בפועל ו/או מפרטו לבין המתואר בתמונה, המוצר בפועל יהיה המפרט המחייב. ובדגש על מכירות צבע מגוון – מובהר וידוע לרוכש כי צבעים המוצגים באתר יכולים להיות שונים באופן אף מוחלט מהצבע שיתקבל בסופו של דבר ולרוכש לא תהיה טענה בדבר גוון הצבע.
  3.3. האחריות לכל מוצר הינה אחריות מוגבלת. תנאי האחריות כפופים לתנאי תעודת האחריות והרשום בחשבונית לפי תנאי היבואן.
  3.4. המוצרים אשר ניתנים לרכישה באתר, ניתנים לקניה גם בחנות המרכזית של “בטר” בהתאם לתקנון והמלאי בחנות. בסניף ניתן לשלם בכרטיסי אשראי, במזומן ו/או בשקים בכפוף לאישור.
  3.5. מרבית המוצרים נמצאים באספקה מידית בסניף הראשי אך ייתכנו מצבים בהם מוצר מסוים יהיה חסר במלאי וניתן להזמינו במידה ונמצא במלאי היבואן.
  3.6. ניתן לבצע הזמנה/רכישה גם בסניף הראשי. לא כל המוצרים אשר מוצגים באתר זמינים באספקה מידית בכל הסניפים. ניתן לברר על זמינות מוצר  בחנות שלנו דרך הטלפונים המפורסמים באתר. ניתן לבצע הזמנה דרך האתר עם איסוף עצמי     (בכפוף להימצאות המוצר במלאי בסניף).
  3.8.  המחירים הנקובים באתר תקפים עד לסוף יום העבודה בלבד.
  3.9. המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ.
  3.10. המחירים באתר מתעדכנים מעת לעת ולפיכך עלולים להיווצר פערים בין מחירי המוצר באתר לבין מחיריהם באתרים אחרים, המופעלים על ידי צדדיים שלישיים, המפנים אל האתר. המחיר הקובע הוא מחיר המוצר/ים באתר.
 2. שיטות המכירה בחנות

  4.1. המכירה דרך האתר הינה עד גמר המלאי במחסן החברה.
  4.2. השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה בטלפון ו/או באמצעות דואר אלקטרוני של הקונה תוך 48 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. וכן בכך שהמוצר המבוקש קיים במלאי מחסן החנות בעת השלמת הליך המכירה. למען הסר ספק אין בחיוב הלקוח משום קיבול הצעתו.
  4.3. עסקאות מעל 500 ש”ח מותנות בכך שכתובת יעד המשלוח וטלפון בעל הכרטיס זהים לפרטים שבחברת האשראי ובאישור של החנות. החנות רשאית על פי שיקול דעתה, לבטל עסקה כאשר קיים חשש שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.
  4.4. השלמת תהליך המכירה מותנה בשליחת אישור הזמנה ע”י החנות לדואר האלקטרוני של  הקונה.
  4.5. החנות משתדלת להקפיד ולעדכן את מחירי המוצרים בחנות בזמן אמת. עם זאת, מחירי המוצרים הנמכרים בחנות עלולים להיות לא מעודכנים. המחיר המחייב הוא מחיר המוצר כפי שנמסר ללקוח באימות העסקה.
 3. אופן ביצוע הרכישה

5.1. הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע הרכישה,, לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף ל”מבצע פעולה”.
לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
5.2. חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות שהוזמן על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי , לאחר אישור העסקה ע”י חברות האשראי.
5.3. לקוח המבקש איסוף עצמי באחד מסניפי הרשת, יחויב במלוא סכום ההזמנה.
5.4. הפרטים כפי שהוזנו בדף ההרשמה וכן רישום העסקה במחשבי החנות יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
5.5. מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
5.6. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה תוך 96 שעות וההזמנה תחשב למבוטלת.

 1. ביטול עסקה (מתייחס להזמנות בעסקת מכר מרחוק שהוזמנו דרך אתר החברה (“החנות”) או טלפוניות בלבד)

  6.1. ככלל הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981.
  6.2. מדיניות החזרת מוצרים שלא עקב פגם במכר מרחוק:
  6.2.1. מדיניות זו חלה על עסקאות שבוצעו באתר החנות(מכר מרחוק) ובעסקאות שבוצעו טלפונית בלבד.
  6.2.2. כאשר העסקה בוצעה פרונטלית (לקוח מול איש מכירות בסניף), מדיניות החזרת המוצרים הקובעת הינה המדיניות המפורסמת בסניפים.
 2. החזרת מוצר מדף

7.1. ניתן להחזיר מוצר מדף שנרכש בחנות ו/או שהוזמן טלפונית עד 14 יום מתאריך הקנייה ולקבל זיכוי או החזר כספי מלא במידה והתקיימו התנאים המצטברים הבאים:
7.2. הוחזר באריזתו המקורית ולא חלה הרעה מוחשית במוצר ו/או באריזתו.
7.3. לא נעשה במוצר שימוש כלשהו.

 1. החזרת מוצר שהורכב על פי דרישותיו של הצרכן

  8.1. מוצר שהורכב על פי רצונותיו ודרישותיו של הצרכן לא ניתן לבטל את רכישתו ו/או להחזירו (אם סופק ללקוח)
  ו/או להחליפו אלא ככל שהתגלה פגם בייצור אחד מרכיביו או במקרה של אי התאמה בין המוצר שסופק למסוכם בהזמנה. המדובר גם בהרכבה של מוצר שייעודו להרכבה (ארוניות וכיוצ”ב)
  על אף האמור ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה רשאית (אך לא חייבת), לפנים משורת הדין ועל פי שיקול דעתה הבלעדי לקבל מוצר כזה בחזרה ו/או לבטל עסקה ומותנה בכך שבבדיקת החנות נמצא כי המוצר הוחזר כשהוא תקין ולא נעשה בו שימוש. במקרה כזה רשאית החברה לחייב את הלקוח בתשלום דמי ביטול בסך כולל של 10% מגובה עלות העסקה.
  8.3. בכל מקרה של ביטול וזיכוי, החברה תזכה את הלקוח באופן בו שילם. במקרה של תשלום בכרטיס אשראי, יזוכה מול חברת האשראי.
  8.4. כל מקרה של ביטול וזיכוי ו/או החלפה מותנה בהצגת חשבונית מקורית בגין רכישתו.
  8.5. בשום מקרה לא ניתן להחזיר את המוצר במידה ועברו 14 יום מתאריך הקנייה.
  8.6. אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר אל אחד הסניפים, כשהוא שלם, תקין ובאריזתו המקורית (בצירוף חשבונית מקורית) על הלקוח.
  8.7. במידה ומתעורר אצל הלקוח חשש שהמוצר פגום במסגרת 14 יום הראשונים מרגע קבלת המשלוח על הלקוח להגיע לאחד מסניפי החברה לבדיקה. במידה וימצא המוצר כפגום יוכל הלקוח לקבל מוצר חדש או לבקש תיקונו.
  8.8. מוסכם בין הצדדים כי הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח אל הלקוח.
 2. ביטול עסקה ע”י החנות

החנות תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
9.1. אם נפלה טעות בהצגת הפריט בחנות ו/או במשלוח המוצר אל הלקוח, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור ומפרט המוצר.
9.2. אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או כל בעיה טכנית אחרת אשר שיבשה את מחיר המוצר ו/או תיאור המוצר.
9.3. במקרה של מניעה ו/או עיכוב מחמת כוח עליון, כדוגמת, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור: פעולת מלחמה, איבה ,טרור, חבלת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת באתר החנות, שביתות והשבתות, אירועי טבע חריגים, תקלות בסליקת כרטיסי אשראי וכל סיבה אחרת שאינה תוצאת מעשה או מחדל של החנות.
9.4. בכל מקרה בו החליטה החנות, על פי שיקול דעתה, כי קיים חשש שהרכישה מבוצעת במסגרת רכישה סיטונאית.
ו/או כי המוצרים נרכשים לצורך מכירה חוזרת על ידי הקונה או מי מטעמו.
9.5. אם אזל המוצר ממלאי מחסן חנות האינטרנט לאחר או לפני שהתבצעה מכירה (אך טרם המשלוח ללקוח).

9.6. כאשר  קיים חשש, על פי שיקול דעתה של החנות שהתמורה בגין הרכישה לא תתקבל.

 1. אספקת המוצרים

  10.1. החנות תדאג לאספקת המוצר או השירות הנרכש באתר, לכתובת כפי שהוקלדה בדף ההרשמה, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר,  אלא אם צוין מפורשות אחרת.
  10.2. החנות תפעל כדי לספק את המוצר בדואר שליחים, בדואר רשום, שליח ואיסוף עצמי או בכל דרך אחרת שתבחר החנות וזאת בכפוף לתשלום מלא באמצעות כרטיס האשראי.
  10.3. החנות לא תהיה אחראית לאיחור בביצוע אספקת המוצר בנסיבות העולות כדי כוח עליון כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
  10.4. באזורים המוגבלים לגישה מבחינת חברת השליחויות החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
  10.5. המשלוחים יתבצעו לאזורים שאליהם מגיע דואר רשום ע”י דואר ישראל ו/או לאזורים שאליהם מגיעה חברתUPS  ו/או דואר שליחים בהתאם לשיטת המשלוח שנבחרה.
  10.6. ישנו תעריף שונה למשלוחים ליעדים מרוחקים כגון: יישובי הערבה, אילת, קריית שמונה, רמת הגולן וכדו’, התעריף יימסר טלפונית לאחר הרכישה בהתאם לסוג החבילה.
  10.7. זמני אספקת המוצרים ו/או השירותים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק ימי עסקים קרי, יום א-ה לא כולל שישי שבת, ערבי חג וימי חג.
  10.8. ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים באחד הסניפים, הלקוח יגיע לאחד מסניפי החברה רק לאחר תאום מראש במקרה כזה לא יחויבו דמי משלוח.
  10.9. אספקת המוצרים הינה עד בית הלקוח ע”י חברת השליחויות או עד לסניף הדואר הקרוב לבית הלקוח ע”י דואר ישראל בהתאם למפורט בהזמנה ובהתאם לנוהל חלוקת הדואר בישוב.
  10.10. המונח הובלה ואספקה בתקנון זה משמעותם: כל הפעולות ההכרחיות מרגע שהמוצר נקלט במחסני הספק ועד למסירתו בפועל לידי הלקוח פעולות אלה כוללות קליטה, מיון, אריזה, סימון, משלוח, מסירה וביטוח.
  10.11. במקרים מסוימים ייתכן שמוצר שמופיע באתר אזל ממלאי החנות. והדבר יתגלה רק לאחר ביצוע הרכישה.
  במקרה כזה ייוצר קשר עם הלקוח. הלקוח לא יחויב וההזמנה תבוטל.
  10.12. זמן אספקת המשלוח נמדד החל מקבלת אישור ההזמנה ע”י החנות.
  10.13. בעת אספקת ההזמנה בסניף יבוצע אימות לכרטיס האשראי שחויב באתר על ההזמנה.
  יש להגיע עם כרטיס האשראי שחויב ועם תעודת הזהות של בעל הכרטיס לאימות. ההזמנה תסופק אך ורק לבעל כרטיס האשראי.
  10.14. משלוח המתבצע ע”י דואר שליחים – השליח יגיע לכתובת המשלוח בין השעות 8:00 ל – 18:00 עד סוף יום עסקים בדואר שליחים וללא תיאום מראש.
  לקבלת רשימת הישובים בהם מבוצעת מסירה אישית עד הדלת לחץ/י כאן.
  בכל שאר הישובים/כפרים/קיבוצים/מושבים, המסירה הינה ליחידה הדואר הקרובה למקום המגורים ולא עד בית הלקוח.
 2. קניין רוחני

11.1. האתר והמידע המופיעים בו לרבות עיצוב האתר, שרטוטים, עיצובים, איורים, תמונות, צילומים, מפות, קטעי וידאו, טקסט, גרפיקה וכיוצ”ב הם קניינה של החנות ו/או של צדדים שלישיים המיוצגים בחנות והם מוגנים ע”י דיני זכויות יוצרים במדינת ישראל, אמנות  בין לאומיות וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.
11.2. אין להעתיק, לפקסס, להפיץ, להציג, לשכפל, ליצור עבודות נגזרות, להכניס שינויים או למכור כל חלק מן התוכן בכלול באתר ללא הסכמתה המוקדמת הכתובה והמפורשת של חבוש בע”מ.

11.3. אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או להשתמש בתכנים המוצגים באתר ו/או לעשות בהם כל פעולה, במישרין או בעקיפין, המהווה הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של חבוש בע”מ, אלא אם חברת חבוש בע”מ התירה זאת במפורש בכתב ומראש.

 1. אבטחת מידע

  12.1. החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע שמוסרים לקוחות.
  12.2. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן PCI DSS. במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון, החנות לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא , עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו , אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
  12.3. החנות מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה בהתאם להורקות התקנון ולכל דין.
  12.4. הלקוח מתחייב שלא לבצע ולא לנסות לבצע: (א) שינוי כלשהו באתר ו/או (ב) העתקה ו/או הורדה של חומר האגור באתר לרבות בדרך של “Peep-Link”, “Robot”, “Page-Scrape”, “Spider” או כל שיטה, אלגוריתם או תהליך ידני דומה ולא להוריד או להעתיק ו/או להעביר לאחר חומר שאגור באתר החנות שאינו מיועד להורדה ו/או העברה (ג) לא לנסות לקבל גישה לעסקאות שבוצעו על ידי אחרים באמצעים כלשהם (ד) לא לבצע פעולה כלשהי העלולה לפגוע בקניינן הרוחני של החנות, לפגוע בפרטיות משתמשים אחרים, לשנות מידע באתר ו/או להזיק לאתר החנות ו/או למשתמשים בו, או איזה מהם.
  12.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור ומבלי לגרוע מכל סעד או הליך אחר, מובהר כי החנות תהא רשאית למנוע גישה ממשתמש אשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החנות, ביצע או ניסה לבצע באתר פעולה כלשהי בניגוד לכל דין ו/או להוראות תקנון זה.

  13. כללי:

  13.1. החנות ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
  13.2. החנות לא תהא אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הלקוח ועל חשבונו.
  13.3. הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
  13.4. רישומי המחשב של החנות בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
  13.5. מבלי לגרוע מהאמור בתקנון, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד חבוש בע”מ, תקוצר בהסכמה ותוגבל לתקופה של 6 חודשים מיום ביצוע הרכישה בחנות והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.
  לאחר חלוף ששה חודשים תתיישן כל טענה ו/או תביעה של הלקוח כלפי החנות (וכלפי חבוש בע”מ או מי מטעמה) באופן שהלקוח יהיה מנוע מנקיטת הליך ו/או העלאתן בפני כל ערכאה שהיא.
 2. ברירת דין ובוררות

הדין החל על תקנון זה, פירושו, תוקפו, תחולתו ואכיפתו הוא דין מדינת ישראל בלבד. כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים (חבוש בע”מ והלקוח)

בקשר עם תקנון זה, ביצועו, פירושו, תחולתו או תוקפו, יימסרו, באופן בלעדי וסופי, לבוררות שתתנהל במוסד הישראלי לבוררות עסקית על-פי כלליו, לשלילת כל סמכות של כל ערכאה שיפוטית או מעין שיפוטית אחרת.

שם בעלים: בטר  בע”מ

כתובת: קרן היסוד 9 טירת כרמל